Kwestionariusze do wypełnienia

Wypełnij i wydrukuj, jeśli nie masz drukarki prześlij mailem do HR.

Dostarcz KOPIE wymaganych dokumentów: świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy; świadectwa szkolne/dyplom; posiadane uprawnienia lub certyfikaty do HR pierwszego dnia pracy.

 Kwestionariusz osobowy
 Oświadczenie– elektroniczne paski płacowe i pity 
 Oświadczenie– podatek dochodowy
 Informacja o dochodach (wypełnij jeżeli zamierzasz korzystać ze środków ZFŚS)
 Oświadczenie- regulaminy
 Wniosek – czas pracy - pracownicy biurowi 
 ​Oświadczenie - monitoring
 Wniosek – czas pracy - pracownicy produkcyjni
 Potwierdzenie zapoznania się z podstawowymi politykami
​ Potwierdzenie przestrzegania przepisów prawa i regulacji
​ Zobowiązanie do przestrzegania zasad dopuszczalnego użytkowania komputerów i sieci
​ Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy składek (opcjonalne)
​ Zgłoszenie członka rodziny do ZUS (wypełnij jeśli chcesz zgłosić członka rodziny do ZUS)
​ Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem (wypełnij jeśli chesz się z rozliczać z małżonkiem)

​ Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (jeżeli dojeżdzasz z innej gminy niż Niepołomice)

 ​Zgoda na sprawdzenie pracownika w bazie Restricted Party Screening (wymagane przez rząd USA)
Zgoda na publikację i wykorzystanie wizerunku

POLITYKI

01-09: Podróże służbowe                                  

01-14: Polityka etyki

01-15: Zgodność z zasadami dotyczącymi handlu                                                 

01-16: Program etyki w zamówieniach rządowych oraz polityka dotycząca zgłaszania naruszeń i postępowania z            kwalifikującymi się podmiotami 

01-33: Dopuszczalne użytkowanie komputerów i sieci

01-41: Bezpieczeństwo komputerów

06-01: Oświadczenie o polityce równych szans w zatrudnieniu   

06-11: Polityka środowiskowa i BHP_PL                               

06-13: Nadużywanie substancji odurzających   

06-16: Miejsce pracy wolne od napastowania 

06-21: Zagrożenie przemocą

06-25: Media społecznościowe  

12-01: Polityka Jakości Woodward

Benefity
Oświadczenie - świadczenia dodatkowe (dostępne pakiety ubezpieczenia na życie w UNUM do wglądu w HR)
Przewodnik Pracownika
Benefity Kraków PL