​​Mapa ​i Parking

krakowparkingmap.jpg

 Parking

 Prywatne miejsca parkingowe mają służyć wygodzie Pracowników i są wyłącznie do ich dyspozycji.
 Parkowanie odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy". Samochody należy zamykać na klucz,
 jako że Woodward nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody. Prosimy o niezastawianie
 miejsc załadunku i rozładunku, które przeznaczone są tylko dla ciężarówek. Zarezerwowane miejsca
 parkingowe i miejsca przeznaczone dla gości winny być wykorzystywane wyłącznie w takich celach.

 Dla bezpieczeństwa wszystkich Pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad
 obowiązujących na parkingach firmy Woodward:

  • Należy zawsze stosować się do podanych ograniczeń prędkości. 
     
  • Dostępne są stojaki na rowery, które należy parkować wyłącznie w takich stojakach.